Natural Pro « Progress

Zeewierextract voor versterking van de plantengroei.

Plantvoeding op basis van Zeeewier

Natural Pro Progress is een zuiver extract gebaseerd op een mengsel van zeewieren. Dit extract stimuleert in sterke mate alle groeiprocessen, met name de wortelvorming van planten. Dit extract wordt vooral ingezet bij aanleg- en verplantwerkzaamheden.

Progress werkt vooral via be´nvloeding van de directe bodemomgeving van de wortels (rhizosfeer). Door een versterkte productie van natuurlijk antibioticum in de rhizosfeer krijgen schadelijke bodemorganismen minder kans. Progress bevordert de opname van normale voedingselementen uit de grond en laat de gehaltes aan eiwitten, suikers en chlorofyl in planten toenemen. De inhoudstoffen van Progress zijn hoofd- en sporenelementen, cytokininen, betaines, alginaten en diverse bio-actieven suikergroepen. Het gewas zal er beter uitzien door de toegenomen aanvoer van organische elementen.

Toe te passen bij alle teelten, fruit en groeten, (dak)tuinen, sportterreinen,bomen en hagen. Dosering: 1 ltr. voor 1000 m2 - 2000 m2 (sproeien of gieten, verdunnen met water).