Natural Pro BioNPK

Vaste plantaardige korrel voor een 100% natuurlijke voeding

Natural Pro BioNPK is een natuurlijk vaste voeding bestaande uit een overwegend plantaardig mengsel. Het bevat geen dierlijke mest of andere dierlijke producten, is daarom vrij van ureum, zodat er geen vrije ammoniak gevormd kan worden. Dit werkt gunstig op de wortelgroei en veroorzaakt geen stress voor bodem(leven) en plant.

BioNPK bevat 7,5% N in zuiver plantaardige vorm en in de juiste verhoudingen van aminozuren (bouwstenen van eiwitten) . De voedingselementen van BioNPK worden direct opgenomen of vastgelegd in het bodemsysteem zodat uitspoeling geminimaliseerd wordt. BioNPK is een zout- en chloorarm product wat het bodemleven spaart. Voor een compleet voedende werking zijn toegevoegd, patentkali (tot 4% K20) en zacht natuurfosfaat (2% P205).

Toe te passen als basisvoeding voor alle teelten, tuinen en sportterreinen. Dosering: 25 kg strooien over 500-1000 m2.